Om ReCap Moduler AB

ReCap moduler AB startade sin verksamhet januari 2017 för att hjälpa studenter till ett billigare boende, boendemodulen var ett sätt för kommuner att snabbt och effektivt ordna boende på studieorterna. Ska man bo, så måste man kunna tvätta och så föddes intresset för en helt fristående tvättmodul. Vi har gått steget längre i våra tankar kring tvättmodulen och har gjort den till Sveriges modernaste miljövänliga tvättstuga. Idag har det tillkommit ett flertal produkter sedan marknaden visat sitt intresse för detta. Allt vi gör är miljövänligt och klimatsmart.
"Om du vill utveckla miljövänliga produkter måste du tänka i cirklar"
Hans Ericsson
Projektledare/försäljningschef

Våra kärnvärden

Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga – dessa är ReCap Modulers grundmurade kärnvärden som gela vårt varumärke bygger på. ReCap Modulers kärnvärden beskriver hur vi är som personer, vad vi står för, hur vi jobbar, vad vi kan åstadkomma och vad vi vill bli uppfattade som. I alla delar av vår verksamhet arbetar vi aktivt med våra kärnvärden.

Jordnära

Vi vill arbeta nära våra kunder. Innan vi åtar oss ett uppdrag ska vi veta att vi har tillgång till de resurser som krävs för att göra ett bra arbete. Vi ska vara kända för ett jordnära arbetssätt med korta beslutsvägar och vara lyhörda för kundernas intressen.

Utvecklande

Vi ska vara nyskapande, flexibla och ständigt förbättra oss. Vi ska ta vara på våra medarbetares kompetens och erbjuda goda möjligheter till utveckling, utbildning, befordran och friskvård. Vi vill att våra medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamheten samt medverkar till vår positiva utveckling. I ReCap Moduler ska vi ha möjlighet att påverka vår arbetssituation.

Personliga

Vi ska vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer. Vi ska verka för att våra arbetsuppgifter ska kunna förenas med familj och fritidsintressen. Vi vill att bra kommunikation, god stämning och respekt för individen ska råda i ReCap Moduler.

Pålitliga

Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar ReCap Moduler. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider. Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga teknik, prioritera förnyelsebara resurser och undvika miljöstörande ämnen.

Våra samarbetspartners